برگزاری مجمع عمومی «وصنا»

به گزارش بیدنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت با حضور بیش از ۷۹ درصد از سهامداران «وصنا» رسمیت یافت.

در این جلسه پس از استقرار هیأت رئیسه در جایگاه، یاور میرعباسی سرپرست «وصنا»، گزارشی از عملکرد هیأت مدیره به مجمع ارائه کرد.

پس از ارائه این گزارش و قرائت گزارش حسابرسی، مجمع با بررسی های بیشتر صورت های مالی موافقت کرد و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی، تقسیم سود و  پاداش هیأت مدیره را به مجمع عمومی به صورت فوق العاده در اردیبهشت ماه و پس از انجام حسابرسی ویژه موکول کرد.

همچنین در این جلسه بندهای دیگر آگهی دعوت به مجمع در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار قرارگرفت.

بر این اساس بنابر رأی حاضرین مجمع،  شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر، به پخش، سرمایه گذاری ساختمان بهشهر، سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت کاوشگران بازار سرمایه بعنوان اعضای حقوقی هیأت مدیره به مدت دو سال در ترکیب هیأت مدیره این شرکت قرار گرفتند.

همچنین مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به مدت دو سال بعنوان حسابرس شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر انتخاب گردید. همچنین روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمی این شرکت به قوت خود باقی ماند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا