امضای تفاهم نامه تکمیل پروژه مروارید

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر تفاهم نامه تکمیل پروژه ساختمان مسکونی مروارید را با یکی از شرکت های هم خانواده این گروه کلید زد.

به گزارش بیدنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران، همکاری مشارکت در ساخت پروژه ساختمانی مروارید با شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران در حالی آغاز شد که پیشتر آگهی مزایده فروش این پروژه که در روزنامه های کثیرالانتشار و در چند نوبت منتشر شده بود، دارای متقاضی نبود.

بر این اساس به منظور ارزش آفرینی و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران تفاهم نامه ای را با شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به امضا رسانده تا پس از تعیین ارزش پروژه در حال ساخت مروارید و همچنین برآورد هزینه های تکمیل پروژه توسط کارشناس رسمی دادگستری و پس از تائید طرفین نسبت به میزان سهم الشرکه مالک ملک و سازنده پروژه بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تصمیم گیری شود.

بر اساس این تفاهم نامه سه ماهه پس از تهیه گزارش رسمی دادگستری و با توافق طرفین نسبت به تعیین سهم هر یک از طرفین و تعیین درصد مشارکت هر طرف و نیز مدت زمان مورد نیاز تکمیل پروژه در قرارداد مشارکت جداگانه ای اقدام خواهد شد.

نظارت بر اجرای این تفاهم نامه که به منظور مولد سازی دارایی های سهامداران وصنا صورت می گیرد با شرکت توسعه صنایع بهشهر خواهد بود.

تعیین تکلیف این پروژه یکی از تکالیف مجمع شرکت بوده است که تیم مدیریتی با رایزنی های صورت گرفته تلاش دارد بیشترین آورده را برای سهامداران «وصنا» به دست آورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا