به گزارش بیدنا، شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه “وصنا” از محل مازاد سود انباشته به منظور  اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۲۷ امرداد ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.