در انتهای مراسم با اهدای لوح تقدیر از زحمات علی حسین زاده سرپرست پیشین معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

از سوابق اژدری می‌توان به معاونت اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مشهد، معاونت گروه مالی سپهر صادرات، مدیر امور شرکتها و سرمایه گذاری های بانک شهر اشاره کرد.