در پایان مدیرعامل سیدکو با اهدای لوح تقدیر از زحمات مدیران‌عامل قبلی تقدیر و تشکر نمود و با احکام جداگانه‌ای ابراهیم معدن‌پیشه را به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان فیروزکوه و انوشیروان باقری را به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان شمال منصوب کرد.