شایان ذکر است جلسات بررسی عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه ملی از سنوات گذشته به صورت دوره‌ای برگزار شده و این روند ادامه‌ خواهد داشت.